Close

Problemen zijn er om op te lossen, maar hoe?

Mediation is een oplossing voor diverse conflicten. Soms zijn situaties nu eenmaal zo ingrijpend dat u er samen even niet uit komt. Schakel dan Time4mediation in.

Arbeidsmediation

Bij re-integratie en/of exittrajecten kan mediation een oplossing bieden voor verschillende zakelijke geschillen.

Lees meer
Familiemediation

Scheidingsbemiddeling is de meest bekende vorm van familiemediation. Maar ook erfenissen en familieconflicten maken hier deel van uit.

Lees meer
Overheidsmediation

Overheidsmediation betreft conflicten met instanties zoals bijvoorbeeld een probleem met de gemeente over het verstrekken van een vergunning.

Lees meer

Transitievergoeding

De introductie van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ)¬†heeft een aantal veranderingen tot gevolg op het ontslagrecht. Een van de maatregelen die er uit voortvloeid is de introductie van de transitiever…
Read More

Indexering alimentatie

De indexatie is een jaarlijkse verhoging van de alimentatie die is gerelateerd aan de prijs en loonstijgingen in Nederland. Zowel kinderalimentatie als partneralimentatie dienen elk jaar te worden ge√…
Read More

Uw geacrediteerde MfN registermediator

lid-van-nmv
registermediator