Close

14 maart 2016

Ouderschapsplan, hoe pak je dat aan?

Ouders die gaan scheiden zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan maakt deel uit van de scheidingsakte. Je kunt een ouderschapsplan ook apart laten registreren bij de rechtbank waardoor het rechtsgeldigheid krijgt. 

Het ouderschapsplan

De relatie is ten einde maar het ouderschap is iets wat je blijvend zul delen. Het doel van het plan is om alles omtrent de kinderen goed te regelen want er gaat voor de kinderen erg veel veranderen. Zij krijgen te maken met een gedeeld ouderschap, een nieuwe woonsituatie, omgangsregelingen en allerlei veranderingen in hun dagelijks leven. Zolang je daar in samenspraak en overleg goede mondelinge afspraken over kunt maken is dat fijn, maar er zullen momenten komen waarbij  schriftelijke, in een ouderschapsplan vastgelegde afspraken, nuttig zal blijken.

Het opstellen van het ouderschapsplan plan is tevens een belangrijk moment om na te denken over hoe je de toekomst vorm wilt geven. Op welke wijze kun je je als ouders, je sámen blijven inspannen, om een optimale situatie te creëren voor de kinderen binnen de nieuwe omstandigheden?

Geldigheid

Je stelt samen het ouderschapsplan op, op basis van de kennis, inzichten en omstandigheden van dat moment. Maar situaties kunnen en zullen veranderen waardoor het noodzakelijk is afspraken bij te stellen of toe te voegen. Denk aan bijv. aan inkomensveranderingen van één van de ouders, de gezondheidstoestand van een kind of als de kinderen in een andere levensfase komen waardoor hun behoeften veranderen. Het is daarom noodzakelijk om minimaal eens per jaar het ouderschapsplan te updaten en waar nodig aan te passen. Het kan lastig zijn om dat onderwerp aan te snijden, als bijvoorbeeld de hoogte van het kinderalimentatie ter discussie moet worden gesteld door inkomensveranderingen. Het is daarom verstandig om al bij het het schrijven van het plan de jaarlijkse update hierin mee te nemen en een afspraak voor de eerste update met de mediator te plannen.  Time4Mediation kan je hier bij helpen. Informeer naar de mogelijkheden.

Verplicht

Het ouderschapsplan is sinds 2009 bij wet verplicht en dient als bijlage mee te worden gestuurd bij de scheidingsaanvraag. Behalve voor gehuwde ouders geldt dat ook voor niet gehuwde ouders die gezamenlijk het gezag over de kinderen hebben. In principe kun je zelf een ouderschapsplan opstellen, maar gezien het belang en de emoties die er vaak mee samenhangen stelt men meestal de professionele begeleiding van een bemiddelaar op prijs. Hij of zij helpt je door het proces en zorgt dat afspraken goed op papier komen te staan.

Het kind

Betrek je kind zoveel mogelijk bij het opstellen van het ouderschapsplan. Ontdek wat voor hem/haar belangrijk is om zich in de nieuwe situatie veilig te kunnen voelen. Afhankelijk van hun leeftijd en persoonlijkheid zal de manier waarop je dit doet verschillen. Laat ze meedenken en vertellen hoe zij de nieuwe situatie voor zich zien en ontdek wat ze daarin nodig denken te hebben. Gebruik die informatie bij het nemen van jullie beslissingen.

Hoe ouder de kinderen zijn, hoe belangrijker het is ze te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan en de updates daarvan. Door de kinderen actief bij het ouderschapsplan te betrekken geef je ze een op een bepaalde manier invloed waardoor ze weer enigszins het gevoel krijgen betrokken te zijn bij  de toekomst. Ze krijgen een rol te vervullen in het geheel waardoor ze weer wat grip op hun leven krijgen. Het gevoel van veiligheid wat daaruit ontstaat helpt ze de scheiding te verwerken. Elk kind verwerkt de scheiding op zijn/haar eigen wijze. De één heeft woede-uitbarstingen, de ander heeft hevige huilbuien, en weer een ander zal zich meer afzonderen. Erover praten kan confronterend zijn.Het kost het kind meestal flink wat tijd om het verdriet te verwerken en zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Gun het die tijd. Er bestaan coachingstrajecten om het kind hierbij te begeleiden. Time4Mediation kan u hierbij helpen.

Heb je aan de hand van deze informatie nog vragen over het ouderschapsplan of wil je een afspraak maken voor een update? Gebruik dan het contactformulier op de website of bel 06-51 922 644, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *