Close

23 maart 2016

Transitievergoeding

De introductie van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) heeft een aantal veranderingen tot gevolg op het ontslagrecht. Een van de maatregelen die er uit voortvloeid is de introductie van de transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor elk jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar.

Voorbeeld

Onderstaand een voorbeeld om je wat duidelijker te maken: Joost heeft 13 jaar gewerkt bij zijn werkgever maar heeft op bedrijfseconomische heeft zijn werkgever hem ontslag aangezegd. Joost verdiend 1800,00 euro per maand. Op basis van deze informatie heeft Joost recht op de volgende transitievergoeding;

€ 6.000,00  over de eerste 10 jaar(10 keer een 1/3 maandsalaris a 600,00)

€ 1.800,00  over het 11e, 12e en het 13e jaar(3 keer de helft van een maandsalaris)

_______

€ 7.800,00 Totale transitievergoeding

 

De transitievergoeding is gebonden aan een maximum bedrag. Dat is € 76.000, tenzij het jaarsalaris hoger was dan 76.000. In dat geval geldt het jaarsalaris als maximum. Voor 50-plussers bestaat tot 2020 een hogere transitievergoeding. De transitievergoeding is wettelijk verplicht. De transitievergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband. Echter, ontslag hoeft niet via UWV of kantonrechter te lopen.

Ontslag in onderling overleg

Het komt ook voor dat werkgever en werknemer het ontslag onderling via bijvoorbeeld een mediation regelen zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. In dat geval spreken we van ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer komen het ontslag samen overeen en hebben samen afspraken gemaakt onder welke voorwaarden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In deze afspraken kan een ontslagvergoeding worden ogenomen. Het komt voor dat de vergoeding dan word berekend op basis van de kantonrechtersformule en daardoor hoger is dan de transitievergoeding. In dat geval hanteert men grofweg genomen een maandsalaris er gewerkt jaar. Ook collectieve afspraken die zijn vastgelegd in een sociaal plan kunnen een hogere vergoeding tot gevolg hebben.

Onderhandelen bepaalt hoogte vergoeding
Indien er sprake is van ontslag via een vaststellingsovereenkomst wordt er onderhandeld tussen werkgever en werknemer over de voorwaarden waaronder en de hoogte van de vergoeding. Men kan daarbij uitgaan van de transitievergoeding of de kantonrechtersformule maar elke andere variant is ook toegestaan zolang men maar overeenstemming bereikt. Een werkgever kan kiezen voor ontslag via een vaststellingsovereenkomst om de complexe en trage ontslagroute via UWV of kantonrechter te vermijden. Daar heeft de werkgever regelmatig een hogere ontslagvergoeding voor over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *