Close

Transitievergoeding

De introductie van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) heeft een aantal veranderingen tot gevolg op het ontslagrecht. Een van de maatregelen die er uit voortvloeid is de introductie van de transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor elk […]

Read More

Indexering alimentatie

De indexatie is een jaarlijkse verhoging van de alimentatie die is gerelateerd aan de prijs en loonstijgingen in Nederland. Zowel kinderalimentatie als partneralimentatie dienen elk jaar te worden geïndexeerd, tenzij anders is vastgelegd door beide partijen of de rechter. Indexatie gebeurd op basis van art. 1:402a BW. De hoogte word jaarlijks vastgesteld door de Minister […]

Read More

Het verdelen van de inboedel

Je gaat scheiden, dat betekent ook dat hetgeen je samen bezit verdeeld moet worden. De inboedelverdeling. Als er sprake is van een koophuis zal in de regel eerst worden besloten wat er met het huis gaat gebeuren. Het kan zijn dat waardevolle zaken zoals een huis of sieraden eerst getaxeerd moeten worden om een objectieve […]

Read More

Ouderschapsplan, hoe pak je dat aan?

Ouders die gaan scheiden zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan maakt deel uit van de scheidingsakte. Je kunt een ouderschapsplan ook apart laten registreren bij de rechtbank waardoor het rechtsgeldigheid krijgt.  Het ouderschapsplan De relatie is ten einde maar het ouderschap is iets wat je blijvend zul delen. Het doel van […]

Read More