Close

Familiemediation

Familiemediation is een gespecialiseerde tak van mediation die vooral bekend is vanwege de toenemende belangstelling voor scheidingsbemiddeling wat een van de deskundigheden is van de familiemediator. Maar er familiemediation bestrijkt een breder terrein. Grofweg gezegd is het in de volgende onderdelen te verdelen;

  • verstoorde familieverhoudingen
  • partnerproblematiek
  • scheidingsvraagstukken
  • ouderschapsplannen
  • erfeniskwesties
  • opvolging in familiebedrijven
  • vraagstukken met betrekking tot de zorg voor ouder wordende familieleden

Familiemediation bij Time4Mediation bestaat uit bemiddeling door een MfN Registermediator met een specialisatieopleiding voor familiemediation. De mediator voert gesprekken met degenen die ergens over van mening verschillen en werkt samen met partijen aan een gezamenlijk gedragen oplossing. Over het algemeen is mediation een sneller en goedkopere oplossing dan andere methoden zoals een juridische procedure of arbitrage.