Close

B2B

Stel u heeft een conflict met een van uw leveranciers of afnemers en kunt u het zich niet permitteren om die zakelijke relatie te verliezen? Dan is mediation de meest geschikte methode om tot een oplossing te komen. Er zijn tal van onderwerpen waarover men in conflict kan komen zoals;

  • de kwaliteit van de geleverde of ontvangen producten
  • het niet nakomen van gemaakte afspraken.
  • onenigheid over de uitleg van een contract of algemene voorwaarden
  • gewijzigde marktomstandigheden

Al deze omstandigheden kunnen regelmatig tot onenigheid leiden. In al deze situaties is het zinvol te investeren in de relatie en via bemiddeling door een mediator op zoek te gaan naar de oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. En in de meeste gevallen ziet men ook in dat het een win/win is om er samen uit te komen en de zakelijke relatie in stand te houden.