Close

Scheiding

Of het nu gaat om een echtscheiding of een scheiding van ongehuwde partners, scheiden met behulp van een mediator is steeds populairder aan het worden.  De aanmerkelijk lagere kosten, snellere afhandeling en lagere emotionele belasting zijn duidelijke voordelen. Iedereen kent immers de verhalen van paren die verwikkeld zijn in een jarenlange juridische echtscheidingsstrijd die van beide partijen financieel en emotioneel het uiterste vraagt. Want niemand wil de verliezer zijn.

Een respectvolle scheiding

Bij mediation is er geen sprake van winnaars en verliezer maar is gericht op het dienen van de gezamenlijke belangen, het bereiken van een overeenkomst waar je samen achter staat. Een proces waar je met respect voor elkaars belangen op zoek gaat naar de eerste bouwsteen voor een nieuwe toekomst in de vorm van goede afspraken waar ieders belangen goed tot zijn recht komen. De MfN mediator die zich heeft gespecialiseerd als scheidingsbemiddelaar is een waarborg voor een goede begeleiding van dit proces. De mediator neemt jullie mee langs een aantal onderwerpen die besproken moeten worden. Met respect voor elkaar ga je in overleg en zet je samen de stappen die nodig zijn om het huwelijk te beëindigen. Als alle onderwerpen zorgvuldig zijn behandeld en jullie het allebei eens zijn over de bereikte afspraken worden deze overgenomen in het echtscheidingsconvenant. Het grote voordeel is dus dat je afspraken maakt waar je allebei achter staat.

De mediator bemiddelt

Vanzelfsprekend komen er punten aan de orde komen waarover jullie het niet eens zijn. Daar pakt de mediator zijn rol als bemiddelaar op.Hij gebruikt technieken om de onderlinge communicatie te verbeteren en gaat samen met jullie op zoek naar de achterliggende belangen. Dat brengt in veel gevallen de oplossing binnen bereik. In communicatie ligt de kracht van mediation. Mensen weer met elkaar in gesprek brengen  en in staat stellen zelf de beste oplossing te vinden.

Formele afhandeling

Nadat jullie over alle punten overeenstemming hebben bereikt gaat de mediator aan de slag en stelt het echtscheidingsconvenant en als jullie kinderen hebben ook het ouderschapsplan op. Als dat door jullie ondertekent is verzorgt de mediator de afhandeling bij de rechtbank waarna deze een beschikking zal uitvaardigen. Nadat deze beschikking is ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie is de scheiding voltooid en zijn jullie officieel en definitief gescheiden.

Meer weten?

Heeft deze informatie vragen bij je opgeroepen of wil je meer weten over scheiden of mediation? Neem dat contact met ons op.