Close

Overheidsmediation

Iedereen heeft het wel meegemaakt. Een vergunning die je ten onrechte niet krijgt of een vergunning die aan iemand anders ten onrechte juist wel is verstrekt. Een besluit van de gemeente of een ander overheidsorgaan waar je het niet mee eens bent. In veel gevallen bestaan er dan procedures waar je gebruik van kunt maken om je bezwaren tegen een besluit kenbaar te maken. Een vaak lange ambtelijke weg waarin je met allerlei onbegrijpelijke teksten en argumenten tegen komt die veel geduld en uithoudingsvermogen vragen. Maar de overheid spant zich steeds vaker in om een klantgerichte houding naar haar burgers aan te nemen. Immers, een open en op samenwerking gerichte houding verbeterd de relatie met de burger. Alles gaat nu eenmaal wat gemakkelijker en efficiënter als overheid en burger samenwerken.

De bemiddelaar

Overheidsmediation heeft bewezen een waardevolle oplossing te zijn op dit vlak. Er zijn dan ook steeds meer overheidsorganisaties die in hun bezwarenprocedures mediation als mogelijkheid opnemen.Maar om een mediation succesvol te laten verlopen zijn bepaalde vaardigheden vereist. Door een MfN geregistreerde mediator in te schakelen brengt men een externe neutrale en objectieve bemiddelaar in.

Wij helpen je een uitweg te vinden in een slepende bezwarenprocedure of conflict of voorkomen dat het zover komt. Want het verdedigen van je eigen belangen kan behoorlijk lastig zijn tegenover zo’n groot overheidsorgaan met al z’n macht en schijnbaar onuitputtelijke middelen.  Wij kunnen samen je met de betreffende ambtenaar in gesprek gaan en naar een oplossing toewerken. Time4Mediation werkt met MfN geregistreerde mediators die garant staan voor een deskundige begeleiding.

De kenmerken van overheidsmediation;

  • Er is sprake van een conflict met een overheidsorgaan
  • In veel gevallen betreft het een conflict met een juridisch karakter, oftewel toepassing van wetten en regels.
  • Meestal is er sprake van machtsongelijkheid. Het individu tegen de machtige overheid. Een punt waar de mediator zeker rekening mee zal houden. Hij zal balans aanbrengen in de verhoudingen met respect voor ieders verantwoordelijkheden om de mediation te laten slagen.
  • De overheid heeft er belang bij om geschillen goed op te lossen. Dat betekent uiteindelijk minder bezwaren en procedures.

Time4Mediation kan bemiddelen tussen Burger en overheid en zo voorkomen dat er lange procedures moeten worden doorlopen die veel tijd en irritatie kosten. Want de ervaring is dat men vaak verzand in procedures en de mens achter het probleem uit het oog verliest. Mediation gaat terug naar die menselijke relatie en kan een positieve bijdrage leveren aan een snelle oplossing.