Close

Werkwijze

Voordat de mediation van start gaat vindt er gratis en vrijblijvend intakegesprek plaats van ca. 30 minuten. Als u na het intakegesprek besluit met de mediaton van start te gaan maakt de mediator een aantal afspraken met u over de werkwijze en kosten die hij vastlegt in een mediation overeenkomst. De mediation overeenkomst stuurt hij u toe en spreekt deze met u door in het eerste gesprek.

Vervolgens zal de mediator elk van u vragen naar uw beleving van het conflict. Door middel van vraagstellingen en interventies brengt de mediator zowel de persoonlijke als de gezamenlijke belangen van beide partijen in kaart. In deze gesprekken zal hij zijn vaardigheden gebruiken om met u op zoek te gaan naar ruimte voor oplossingen waar beide partijen achter staan. In de meeste gevallen worden deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Bij echtscheidingen stelt de mediator het echtscheidingsconvenant op, maakt indien van toepassing met de ouders een ouderschapsplan en berekent de partner en kinderalimentatie voor u.

De gesprekken vinden duren ongeveer 1,5 tot 2 uur per gesprek. Indien wenselijk kunnen deze ook in de avond of in het weekend plaatsvinden. Het aantal gesprekken dat nodig is om tot een oplossing te komen hangt sterk af van de complexiteit van uw conflict en de tijd die nodig is voor het proces om tot constructieve bijdragen te komen.