Close

Tarieven

De mediator werkt met een uurtarief van 150,00 exclusief b.t.w.. Binnen dit tarief valt het voeren van de gesprekken, verslaglegging, opstellen van overeenkomsten. Voor reiskosten rekenen wij 50% van het uurtarief. Kosten voor de inhuur van externe deskundigen(indien noodzakelijk/gewenst) niet inbegrepen.

De meest voorkomende kostenverdeling is 50/50. Maar het staat u natuurlijk vrij om elke andere gewenste verdeling overeen te komen. In een aantal rechtsbijstandsverzekeringen is mediation de dekking opgenomen. In dat geval kunt u wellicht een deel van de kosten bij uw verzekeraar declareren.

Het is ook mogelijk dat u voor een zogenaamde toevoeging in aanmerking komt waardoor u slechts een eigen bijdrage van minimaal € 53  en maximaal € 105 hoeft te betalen. Een toevoeging is een door de overheid gesubsidieerde vorm van rechtsbijstand waar u voor in aanmerking bij een jaarinkomen van;

€ 25.800 (alleenstaanden)

€ 36.400 (gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met een minderjarig kind)

Het peiljaar om te bepalen of u recht heeft op een toevoeging is het inkomen van drie jaar terug. Om voor een toevoeging in aanmerking te komen mag u niet meer eigen vermogen bezitten dan € 21.139. Wij helpen u graag met het aanvragen van de toevoeging. Zie voor meer informatie over toevoegingen de site van de Raad voor Rechtsbijstand.